Pesanan Wasiat

http://shoppeknajid.blogspot.com

Friday, January 22, 2016

Terjemahan Ibrahim (11~20)

Ibrahim, dari ayat 11~20, 

11. Berkata Rasul-Rasul mereka kepada mereka; “kami ini tidak lain, melainkan manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi kurnia kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-hamba nya,  dan tidak boleh kami bawa kepada kamu keterangan, melainkan dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin berserah diri”.

12. “Dan tidak boleh kami tidak menyerahkan diri kepada  Allah, pada hal ia telah unjuk kan kepada kami akan jalan-jalan kami, dan sesungguhnya kami akan sabar atas ganguan kamu kepada kami, dan kepada Allah lah hendaklah bertawakal orang-orang yang berserah diri”.

13. Dan berkata orang-orang kafir kepada Rasul-Rasul mereka; “kami akan keluarkan kamu dari bumi kami, kecuali kamu kembali ke agama kami”, lalu Tuhan mereka wahyukan kepada  mereka; “sesungguhnya kami akan binasakan orang-orang yang zalim itu”.

14. “Dan kami akan dudukkan kamu dibumi sesudah mereka, yang demikian itu, adalah bagi orang yang takut  akan berdiri dihadapan ku dan takut kepada ancaman ku”.

15. Dan mereka minta pertolongan, dan sia-sia lah tiap-tiap orang yang sombong, yang melawan.

16. Dibelakang nya ada neraka, dan akan diberi minum akan dia  dengan air  nanah da darah

17. Ia akan minum dia dengan payah, dan hampir tidak boleh ia luluskan, dan datanglah maut kepadanya dari tiap-tiap tempat tetapi ia tidak mati, dan sesudah itu, ada azab yang tebal.

18. Perbandingan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mereka, amal-amal mereka adalah seperti abu yang tiup oleh angin pada hari yang sangat kencang angin nya. Mereka tidak  dapat faedah sedikit pun dari apa  yang mereka telah usahakan, yang demikian ialah kesesatan yang jauh.

19. Tidak kah engkau lihat bahawa Allah telah jadikan langit-lanngit dan bumi dengan benar ?  jika ia mahu, ia akan hilangkan kamu, dan ia akan jadikan mahkluk yang baru.

20. Dan tidaklah yang demikian itu berat bagi Allah.


.
Following Twitter,
[] https://twitter.com/shoppeknajid/status/690767143764262912


.

Khatam Surah Ar-Rad 1~43)

13. Khatam Surah Ar-Ra'd (1~10)
13. Khatam Surah Ar-Ra'd (11~20)
13. Khatam Surah Ar-Ra'd (21~30)
13. Khatam Surah Ar-Ra'd (31~40)
13. Khatam Surah Ar-Ra'd (41~43).

Khatam Surah AR-RAD (41~43)

AR-RA’D, dari ayat 41~43.

41. Dan tidak kah mereka lihat, bahawa kami datangi bumi itu, (mereka iaitu) kami  kurangkan dia dari hujan-hujan nya ? dan Allah menghukum, tidak ada yang boleh membatalkan hukum nya, dan ia itu lekas dalam menghitung.

42. Dan sesungguhnya telah menipu daya orang-orang yang sebelum mereka, tetapi bagi Allah lah terserah balasan tipu daya sekelian nya, ia tahu apa yang dikerjakan oleh tiap-tiap seorang, dan orang-orang kafir akan mengetahui bagi siapa kah balasan akhirat itu.

43. Dan berkata orang-orang kafir itu, “engkau bukan utusan”.  Katakanlah; “cukup Allah sebagai saksi antara ku dan antara kamu, dan cukup orang yang padanya ada pengetahuan tentang kitab.Sumber,
[] https://sites.google.com/site/p96selangor/3
Following Twitter,
[]
https://twitter.com/shoppeknajid/status/690759417587859456


.

Khatam Surah AR-RADAR-RA’D, dari ayat 31~40.
31. Dan jikalau ada satu  kitab bacaan yang boleh jalankan gunung-gunung dengan nya, atau dibelah bumi dengan nya, atau dibuat cerita  orang-orang mati dengan nya, maka  Quran lah, bahkan  kepunyaan Allah lah semua urusan. Apakah tidak tahu orang yang beriman, bahawa kalau Allah  mahu, nescaya ia pimpin manusia semua ?  tetapi sentiasa orang-orang kafir dikenakan oleh azab lantaran apa yang mereka kerjakan, atau azab itu mengenai dekat dari kampung mereka, sehingga datang perjanjian Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji.
32. Dan sesungguhnya telah diperolok-olok kan beberapa Rasul sebelum mu, tetapi aku beri tempoh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku azab mereka, maka bagaimanakah azab ku ?.
33. Apakah Tuhan yang menjaga tiap-tiap jiwa bersama apa yang jiwa itu usahakan, sama dengan yang tidak menjaga?, tetapi mereka  adakan juga bagi Allah sekutu-sekutu. Katakanlah;  “sebutlah nama-nama mereka itu.  Apakah kamu mahu khabarkan kepada nya apa yang ia tidak tahu dibumi ? atau kah dengan perkataan yang dzahir sahaja? Bahkan dihiaskan bagi orang-orang kafir itu, tipu daya mereka dan dihalangi mereka dari jalan Allah, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidaklah ada bagi nya pimpinan.
34. Adalah bagi mereka azab dipenghidupan dunia, sedang azab akhirat lebih pedih, dan tidaklah ada bagi mereka sebarang pemelihara selain dari Allah.
35. Bandingan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang berbakti, adalah seperti syurga yang mengalir padanya sungai-sungai, makanan nya kekal, dan demikian juga bayangan nya. Yang demikian itu ganjaran bagi orang-orang yang berbakti, sedang balasan orang-orang yang kafir ialah neraka.
36. Dan orang-orang yang pernah kami berikan kitab, senang kepada yang diturunkan kepada mu, tetapi dari antara golongan-golongan itu, ada yang ingkari sebahagian nya.  Katakanlah; “hanya aku diperintah supaya menyembah Allah dan supaya aku  tidak sekutukan dia, kepadanya lah aku seru, dan kepadanya lah tempat kembali ku”.
37. Dan demikian lah kami turunkan dia sebagai hukum dalam bahasa Arab, dan jika engkau turut kemahuan-kemahuan mereka, sesudah datang kepada mu pengetahuan, maka tidaklah ada bagi mu pengurus dan tidak ada pengahalang dari seksaan Allah.
38. Dan sesungguhnya kami  telah uruskan beberapa Rasul sebelum mu dan kami adakan bagi mereka isteri-isteri dan anak cucu, dan tidak ada kekuasaan bagi seorang Rasul mendatangkan satu ayat, melainkan dengan izin Allah, bagi tiap-tiap ketentuan itu, ada tulisan nya.
39. Allah hapuskan apa yang ia kehendaki dan ia tetapkan, kerana pada sisi nya lah ada Umul Kitab.
40. Dan jika kami unjukkan kepada mu sebahagian dari yang kami janjikan kepada mereka atau kami matikan mu, maka hanya wajib atas mu menyampaikan  dan atas kami menghitungnya.

.
.

Sumber,

Green

microGreen Oil Filter