Pesanan Wasiat

http://shoppeknajid.blogspot.com

Friday, January 22, 2016

Khatam Surah AR-RAD (41~43)

AR-RA’D, dari ayat 41~43.

41. Dan tidak kah mereka lihat, bahawa kami datangi bumi itu, (mereka iaitu) kami  kurangkan dia dari hujan-hujan nya ? dan Allah menghukum, tidak ada yang boleh membatalkan hukum nya, dan ia itu lekas dalam menghitung.

42. Dan sesungguhnya telah menipu daya orang-orang yang sebelum mereka, tetapi bagi Allah lah terserah balasan tipu daya sekelian nya, ia tahu apa yang dikerjakan oleh tiap-tiap seorang, dan orang-orang kafir akan mengetahui bagi siapa kah balasan akhirat itu.

43. Dan berkata orang-orang kafir itu, “engkau bukan utusan”.  Katakanlah; “cukup Allah sebagai saksi antara ku dan antara kamu, dan cukup orang yang padanya ada pengetahuan tentang kitab.Sumber,
[] https://sites.google.com/site/p96selangor/3
Following Twitter,
[]
https://twitter.com/shoppeknajid/status/690759417587859456


.

No comments:

Post a Comment

Green

microGreen Oil Filter