Pesanan Wasiat

http://shoppeknajid.blogspot.com

Friday, January 22, 2016

Terjemahan Ibrahim (11~20)

Ibrahim, dari ayat 11~20, 

11. Berkata Rasul-Rasul mereka kepada mereka; “kami ini tidak lain, melainkan manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi kurnia kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-hamba nya,  dan tidak boleh kami bawa kepada kamu keterangan, melainkan dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin berserah diri”.

12. “Dan tidak boleh kami tidak menyerahkan diri kepada  Allah, pada hal ia telah unjuk kan kepada kami akan jalan-jalan kami, dan sesungguhnya kami akan sabar atas ganguan kamu kepada kami, dan kepada Allah lah hendaklah bertawakal orang-orang yang berserah diri”.

13. Dan berkata orang-orang kafir kepada Rasul-Rasul mereka; “kami akan keluarkan kamu dari bumi kami, kecuali kamu kembali ke agama kami”, lalu Tuhan mereka wahyukan kepada  mereka; “sesungguhnya kami akan binasakan orang-orang yang zalim itu”.

14. “Dan kami akan dudukkan kamu dibumi sesudah mereka, yang demikian itu, adalah bagi orang yang takut  akan berdiri dihadapan ku dan takut kepada ancaman ku”.

15. Dan mereka minta pertolongan, dan sia-sia lah tiap-tiap orang yang sombong, yang melawan.

16. Dibelakang nya ada neraka, dan akan diberi minum akan dia  dengan air  nanah da darah

17. Ia akan minum dia dengan payah, dan hampir tidak boleh ia luluskan, dan datanglah maut kepadanya dari tiap-tiap tempat tetapi ia tidak mati, dan sesudah itu, ada azab yang tebal.

18. Perbandingan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mereka, amal-amal mereka adalah seperti abu yang tiup oleh angin pada hari yang sangat kencang angin nya. Mereka tidak  dapat faedah sedikit pun dari apa  yang mereka telah usahakan, yang demikian ialah kesesatan yang jauh.

19. Tidak kah engkau lihat bahawa Allah telah jadikan langit-lanngit dan bumi dengan benar ?  jika ia mahu, ia akan hilangkan kamu, dan ia akan jadikan mahkluk yang baru.

20. Dan tidaklah yang demikian itu berat bagi Allah.


.
Following Twitter,
[] https://twitter.com/shoppeknajid/status/690767143764262912


.

No comments:

Post a Comment

Green

microGreen Oil Filter